KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

 

Tajuk Tender

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tender

Taklimat

Tender

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENGINTEGRASI & MENGUJILARI SISTEM DAN INFRASTRUKTUR NEWSROOM MEDIA CONVERGENCE BERNAMA (BNMCS)

NO. RUJUKAN : BER/TDR/01/2020

210101

210102

210103

210104

210105

210106

210108

06 April 2020

(Isnin)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

 

16 Mac 2020 (Isnin)

 

(Kehadiran

diwajibkan)

 

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 16 Mac 2020 (Isnin) pada waktu pejabat (8:30 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada petender dan kehadiran petender adalah diwajibkan. Kegagalan Petender untuk menghadiri taklimat tender tersebut akan mengakibatkan Petender tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK.Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E 10 Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                    : 16 Mac 2020 (Isnin)

Masa                      : 10.00 Pagi

Tempat                  : Tingkat 12, Bilik Latihan 2 Bahagian Pembangunan Latihan, Wisma   

                               BERNAMA Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur

 

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan borang pengesahan kehadiran (Lampiran B Borang Kehadiran Taklimat Tender BERNAMA). Petender juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Petender yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini.

 

Petender perlu mengemukakan tawaran tersebut  secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 06 April 2020 (Isnin) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)

 No Tel                   : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 No Faks               : 03 - 26919427

 e-mel                    : haniiah.ahya@bernama.com

 

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PENYEDIAAN LUKISAN TERUKUR SEHINGGA MEMPEROLEH KELULUSAN PIHAK BERKUASA BERKAITAN (PBB) DI BAWAH PROJEK MEMBANGUN DAN MENAIKTARAF SISTEM KESELAMATAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN KERJA-KERJA AWAM WISMA BERNAMA, JALAN TUN RAZAK
Rujukan Sebutharga: BER/SH/06/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 18 Disember 2019

 

Bil.No. PenyebuthargaNama PenyebuthargaTawaran Harga (RM)
11/4ADIFADZLI ARCHITECT276,450.02

 

Sukacita dimaklumkan bahawa BERNAMA bersetuju melantik syarikat di atas bagi Sebutharga Penyediaan Lukisan Terukur Sehingga Memperoleh Kelulusan Pihak Berkuasa Berkaitan (PBB) Di Bawah Projek Membangun Dan Menaiktaraf Sistem Keselamatan Mekanikal, Elektrikal Dan Kerja-Kerja Awam Wisma BERNAMA, Jalan Tun Razak

Nota : BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

JADUAL SEBUTHARGA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PENYEDIAAN LUKISAN TERUKUR SEHINGGA MEMPEROLEH KELULUSAN PIHAK BERKUASA BERKAITAN (PBB) DI BAWAH PROJEK MEMBANGUN DAN MENAIKTARAF SISTEM KESELAMATAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN KERJA-KERJA AWAM WISMA BERNAMA, JALAN TUN RAZAK
Rujukan Sebutharga: BER/SH/06/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 18 Disember 2019
Masa: 12.00PM

 

Bil.No. PenyebuthargaTawaran Harga (RM)Catatan
11/4276,450.02
22/4391,627.00
33/4328,600.00
44/4300,000.00

 

Sebanyak empat (4) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima (sebelum dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian). BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS BANGUNAN DAN PERALATAN BERNAMA
Rujukan Sebutharga: BER/SH/07/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 06 Disember 2019
Masa: 12.00PM
Tempoh Kontrak1 tahun (1/1/2020-31/12/2020)

 

Bil.No. PenyebuthargaNama PenyebuthargaTawaran Harga (RM)
22/6PNSB Insurans Brokers Sdn Bhd86,039.23

 

Sukacita dimaklumkan bahawa BERNAMA bersetuju melantik syarikat di atas bagi Sebutharga Perkhidmatan Perlindungan Insurans Bangunan Dan Peralatan BERNAMA.

Nota : BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

JADUAL SEBUTHARGA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS BANGUNAN DAN PERALATAN BERNAMA
Rujukan Sebutharga: BER/SH/07/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 06 Disember 2019
Masa: 12.00PM

 

Bil.No. PenyebuthargaTawaran Harga (RM)Catatan
11/6129,846.36
22/686,039.23
33/666,673.33
44/6109,676.49
55/699,894.83
66/6106,787.01

 

Sebanyak enam (6) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

KEPUTUSAN TAWARAN


PERKHIDMATAN MENGURUS KAFETERIA DAN MENYEDIAKAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI TINGKAT 2 WISMA BERNAMA, NO.28, JALAN BERNAMA OFF JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR

Tarikh Diiklankan : 6 November 2019 Rabu
Tarikh Tutup : 15 November 2019 Jumaat
Tarikh Mesyuarat Lembaga Perolehan B Bersidang : 18 Disember 2019 Rabu
Tarikh Keluar Surat Tawaran : 23 Disember 2019
Jumlah Petender yang menghantar Dokumen : 9 Petender

 

TAJUK TAWARAN

KEPUTUSAN / SYARIKAT BERJAYA

TEMPOH PENGHANTARAN / SIAP KERJA / PERKHIDMATAN

 

PERKHIDMATAN MENGURUS KAFETERIA DAN MENYEDIAKAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

DI TINGKAT 2 WISMA BERNAMA, NO.28, JALAN BERNAMA OFF JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR

 

EDARAN INNOVATIVE TRADING

2 TAHUN

1 FEB 2020- 31 JAN 2022

 

OLEH : BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN FASILITI

 


 

KENYATAAN TAWARAN SEWAAN
 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tawaran sewaan berikut:

 

                             Tajuk Tawaran

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tawaran

Taklimat Tawaran

PERKHIDMATAN MENGURUS KAFETERIA DAN MENYEDIAKAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI TINGKAT 2 WISMA BERNAMA, NO.28, JALAN BERNAMA OFF JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR

 

040103

(Makanan Bermasak Islam)

15/11/2019 (Jumaat)

J
am12.00 tengah hari

 

 

12/11/2019 (Selasa) 10.30 pg

(Kehadiran diwajibkan)

 

Dokumen Tawaran Sewaan boleh didapati mulai tarikh 6 November 2019 (Rabu) pada waktu pejabat (8:30 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Pentadbiran, Tingkat 13, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur

Semua keperluan dokumen seperti yang dinyatakan dalam dokumen tawaran sewaan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri seperti arahan di dalam Dokumen Tawaran Sewaan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Bahagian Pentadbiran, Tingkat 13, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur pada atau sebelum 15 November 2019 (Jumaat) sebelum jam 12.00 tengah hari.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada Pengusaha dan kehadiran adalah diwajibkan. Kegagalan tuan/puan untuk menghadiri taklimat tawaran sewaan tersebut akan mengakibatkan tuan/puan tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK. Hanya dua (2) orang wakil pengusaha yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Pengusaha yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tawaran bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat berikut :

Urusetia Tawaran
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia
Tingkat 13, Wisma BERNAMA
28, Jalan 1/65A, Off Jalan Tun Razak
50400, Kuala Lumpur
( U.P : Nur Farrah Hanna Bt Ibrahim )
No.Faks : 03-20594691

E-mel : farrah@bernama.com

Tawaran yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tawaran tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh buka iklan : 6 November 2019

 


 

Senarai bangunan milik BERNAMA yang kosong untuk disewakan

 
1. Biro Kelantan   2. Biro Seremban
 • 3 tingkat (Aras lantai dan tingkat 1 pejabat BERNAMA)
 • Aras 2 kosong
 • Kadar sewa RM800 sebulan
 
 • 2 tingkat (Aras lantai pejabat BERNAMA)
 • Aras 1 kosong
 • Kadar sewa RM800 sebulan
3. Biro Kuching   4. Biro Melaka
 • 3 tingkat (Aras lantai dan tingkat 1 pejabat BERNAMA)
 • Aras 2 kosong
 • Kadar sewa RM700 sebulan
 
 • 2 setengah tingkat ( Tingkat 2 pejabat BERNAMA )
 • Aras Mezzanine dan aras lantai kosong
 • Kadar sewa Mezzanine RM600 sebulan
 • Kadar sewa aras lantai RM1200 sebulan
5. Biro Pahang   6. Biro Perlis
 • 3 tingkat ( Tingkat 2 pejabat BERNAMA)
 • Aras lantai, aras mezzanine dan aras tiga kosong
 • Kadar sewa aras lantai RM2500 sebulan
 • Kadar sewa aras satu RM1200 sebulan
 • Kadar sewa aras tiga RM500 sebulan
 
 • 3 tingkat ( Tingkat 3 pejabat BERNAMA)
 • Aras lantai di sewa oleh Amanah Raya
 • Aras Mezzenine kosong
 • Kadar sewa mezzanine RM1500.00
 • Aras 2 kosong
 • Kadar sewa tingkat 2 RM1700 sebulan
7. Biro Kedah    
 • 3 tingkat ( Aras lantai dan Mezzanine pejabat BERNAMA)
 • Aras 2 dan 3 kosong
 • Kadar sewa aras 2 RM800 sebulan
 • Kadar sewa aras 3 RM500 sebulan
   
     
Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Pentadbiran BERNAMA:
03-2050 4675 ( Pn. Hasni Farlina )
03-2696 2320 ( En. Mohd Zaki )

 


 

Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG TAMBAHAN PERALATAN UNTUK MELANCARKAN OPERASI DI MINI STUDIO DAN "OUTSIDE BROADCASTING (OB) VAN" MMD

Rujukan Sebutharga : BER/SH/05/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 17 MEI 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

HIGH DEFINITION TECHNOLOGY SDN BHD

228,000.00

2 Bulan

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG TAMBAHAN PERALATAN UNTUK MELANCARKAN OPERASI DI MINI STUDIO DAN "OUTSIDE BROADCASTING (OB) VAN" MMD

Rujukan Sebutharga : BER/SH/05/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 17 MEI 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/5

239,440.00

 

2.

2/5

256,820.00

 

3.

3/5

187,340.00

 

4.

4/5

233,473.48

 

5.

5/5

171,430.00

 

Sebanyak lima (5) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA MEMBAIKI DAN MENYELENGGARA LIF DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/04/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 12 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

KONE ELEVATOR (M) SDN BHD

26,400.00

12 Bulan

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA MEMBAIKI DAN MENYELENGGARA LIF DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/04/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 12 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/2

28,800.00

 

2.

2/2

26,400.00

 

Sebanyak dua (2) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR (WATER DISPENSER) DI BERNAMA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Rujukan Sebutharga : BER/SH/03/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 23 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

MULK RESOURCES

64,800.00

3 Tahun

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR (WATER DISPENSER) DI BERNAMA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Rujukan Sebutharga : BER/SH/03/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 23 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/3

78,543.36

 

2.

2/3

79,200.00

 

3.

3/3

83,711.16

 

Sebanyak tiga (3) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SERTA PERALATAN YANG BERKAITAN DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/02/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 7 Mac 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

AHBASHA AIRCOND ENTERPRISE

55,000.00

12 Bulan

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SERTA PERALATAN YANG BERKAITAN DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/02/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 7 Mac 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/6

50,640.00

 

2.

2/6

168,000.00

 

3.

3/6

367,200.00

 

4.

4/6

62,616.00

 

5.

5/6

52,860.00

 

6.

6/6

54,300.00

 

Sebanyak enam (6) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DALAM/LUAR BANGUNAN DI WISMA BERNAMA, OFF JALAN TUN RAZAK, KUALA LUMPUR.

Rujukan Sebutharga : BER/SH/01/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 21 Febuari 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

1.

DAMAI BERSIH SDN BHD

321,300

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DALAM/LUAR BANGUNAN DI WISMA BERNAMA, OFF JALAN TUN RAZAK, KUALA LUMPUR.

Rujukan Sebutharga : BER/SH/01/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 21 Febuari 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/8

314,160.00

 

2.

2/8

346,800.00

 

3.

3/8

395,760.00

 

4.

4/8

306,000.00

 

5.

5/8

371,280.00

 

6.

6/8

325,992.00

 

7.

7/8

321,300.00

 

8.

8/8

350,460.00

 

 

Sebanyak lapan (8) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 
 

 

 

 
 Copyright © 2019 BERNAMA. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form except with
the prior express permission of BERNAMA. Disclaimer.
Best viewed in Internet Explorer 6.0 & above and Firefox with 1024 x 768 pixels