காணொளி

அமைதியான நாடுகளில் 10-வது இடத்தில் இருக்கும் மலேசியா அதனைத் தற்காக்க வேண்டும்