காணொளி

பணம், சாதி அடிப்படையில் வாக்கு கேட்போர் மீதுநடவடிக்கை எடுக்கப்படும் - டான் ஸ்ரீ விக்னேஸ்வரன்