KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN, MENGINTERGRASI, MEMIGRASI, MENGUJILARI DAN MENTAULIAH PERISIAN SISTEM (BERDASARKAN COTS) PENGGAJIAN (PAYROLL) BERNAMA

 

NO. RUJUKAN : BER/SH/16/2020

 

210103

 

21 Disember 2020

(Isnin)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

11 Disember  2020 (Jumaat)

 

(Kehadiran

digalakkan)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 11 Disember 2020 (Jumaat) pada waktu pejabat (9.00 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia sebutharga untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                    : 11 Disember 2020 (Jumaat)

Masa                      : 10.00 Pagi

Tempat                  : Tingkat 12, Bilik Latihan, Pusat Latihan dan Kecemerlangan, Wisma  

                 BERNAMA Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur

 

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran sebutharga BERNAMA.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran sebutharga secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 21 Disember 2020 (Jumaat) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel                   : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel                    : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

                                                                                   

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

 

Tajuk Tender

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tender

Taklimat

Tender

 

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENGINTEGRASI & MENGUJILARI SISTEM DAN INFRASTRUKTUR NEWSROOM MEDIA CONVERGENCE BERNAMA (BNMCS)

 

Dan/Atau

 

MEMBEKAL DAN MENYEDIAKAN PROGRAM LATIHAN HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT (HCD) BAGI JABATAN PENGARANG DAN JABATAN NIAGA BERNAMA

 

NO. RUJUKAN : BER/TDR/03/2020

 

210101

210102

210103

210104

210105

210106

210108

 

Dan/Atau

 

221110

 

 

31 Disember 2020

(Khamis)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

10 Disember  2020 (Khamis)

 

(Kehadiran

digalakkan)

 

 

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 10 Disember 2020 (Khamis) pada waktu pejabat (9.00 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada petender dan kehadiran petender adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E 10 Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia tender untuk mendapatkan salinan asal dokumen tender. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                    : 10 Disember 2020 (Khamis)

Masa                      : 10.00 Pagi

Tempat                  : Tingkat 11, Bilik Mesyuarat Pengurusan Pengetahuan, Wisma  

                 BERNAMA Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur

 

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran. Petender juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Petender yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini. Pihak tuan/puan juga boleh melayari laman web rasmi BERNAMA iaitu www.bernama.com untuk kenyataan tawaran tender BERNAMA.

 

Petender perlu mengemukakan tawaran tender secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 31 Disember 2020 (Khamis) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)

 No Tel                   : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel                    : haniiah.ahya@bernama.com

 

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh

Tutup

 

Taklimat Sebutharga

 

SEBUTHARGA MEMBEKAL  DAN MENGHANTAR 

PELBAGAI TONER, KERTAS,  ALAT TULIS DAN BAHAN  BERCETAK UNTUK 

KEGUNAAN BERNAMA

 

NO. RUJUKAN : BER/SH/15/2020

 

 

10201 (Kertas)

020601(Alat Tulis)

(Tidak Termasuk 

Borang Dan Semua Jenis Kertas)

 

020603 (Organiser,  Diari, Kalender, 

Buku Alamat, Resit,  Memo)

 

10 Disember 2020

(Khamis)

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

 

02 Disember 2020 (Rabu)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 02 Disember 2020 (Rabu) pada waktu pejabat (9.00 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh            : 02 Disember 2020 (Rabu)

Masa              : 2.30 Petang

Tempat          : Tingkat 12, Bilik Pusat Kecemerlangan & Latihan, Wisma 

                           BERNAMA, Jalan BERNAMA , Off Jalan Tun Razak, 50400,Kuala

                           Lumpur

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 10 Disember 2020 (Khamis) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 10 Disember 2020 (Khamis).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh

Tutup

 

Taklimat Sebutharga

 

SEBUTHARGA

PERKHIDMATAN

PERLINDUNGAN INSURANS AM BANGUNAN DAN PERALATAN

BERNAMA

 

NO. RUJUKAN : BER/SH/14/2020

 

 

221801

(Syarikat Insurans)

 

Atau

 

221802

(Broker)

 

09 Disember 2020

(Rabu)

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

 

02 Disember 2020 (Rabu)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 02 Disember 2020 (Rabu) pada waktu pejabat (9.00 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh            : 02 Disember 2020 (Rabu)

Masa              : 10.00 Pagi

Tempat          : Tingkat 12, Bilik Pusat Kecemerlangan & Latihan, Wisma 

                           BERNAMA, Jalan BERNAMA , Off Jalan Tun Razak, 50400,Kuala

                           Lumpur

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 09 Disember 2020 (Rabu) alamat seperti berikut:

 

 

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 09 Disember 2020 (Rabu).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

 

 

                                                                                               

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LIF DI WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/13/2020

TEMPOH KONTRAK:

2 TAHUN

 

 

220505   Mechanisation System (Conveyor, Lift, dll.)

 

01 Disember 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

24 November 2020 (Selasa)

 

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 24 November 2020 (Selasa) pada waktu pejabat (9.00 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh            : 24 November 2020 (Selasa)

Masa              : 10.00 Pagi

Tempat          : Tingkat 12, Bilik Pusat Kecemerlangan & Latihan, Wisma  

                         BERNAMA, Jalan BERNAMA , Off Jalan Tun Razak, 50400,Kuala

                         Lumpur

 

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 01 Disember 2020 (Selasa) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 24  November 2020 (Selasa).

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

Tajuk Tender Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Tender Taklimat Tender
TENDER MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR KOMUNIKASI (ANALOG PABX) DAN NETWORK BACKBONE BERNAMA KEPADA SISTEM KOMUNIKASI DIGITAL SIP PBX (IPV6)

NO. RUJUKAN : BER/TDR/02/2020

210101;
210102;
210103;
210105;
210108;
210202;
dan
210203
4 November 2020 (Rabu) jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

14 Oktober 2020 (Rabu)

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 14 Oktober 2020 (Rabu) pada waktu pejabat (8:30 Pagi - 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

Satu sesi taklimat akan diadakan dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Surat Perwakilan Kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 14 Oktober 2020 (Rabu)
Masa : 10.00 Pagi
Tempat : Tingkat 11, Bilik Mesyuarat Pengurusan Pengetahuan, Wisma BERNAMA,
Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan Borang Pengesahan Kehadiran dan juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tender tersebut secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 4 November 2020 (Rabu) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas. Syarikat boleh mendapatkan borang pengesahan kehadiran dan surat perwakilan kuasa di laman web BERNAMA iaitu www.bernama.com.

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

                                                                                               

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LIF DI WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/13/2020

TEMPOH KONTRAK:

2 TAHUN

 

 

220505   Mechanisation System (Conveyor, Lift, dll.)

 

01 Disember 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

24 November 2020 (Selasa)

 

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 24 November 2020 (Selasa) pada waktu pejabat (9.00 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh            : 24 November 2020 (Selasa)

Masa              : 10.00 Pagi

Tempat          : Tingkat 12, Bilik Pusat Kecemerlangan & Latihan, Wisma  

                         BERNAMA, Jalan BERNAMA , Off Jalan Tun Razak, 50400,Kuala

                         Lumpur

 

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 01 Disember 2020 (Selasa) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 24  November 2020 (Selasa).

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat

Sebutharga

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA REKA BENTUK DALAMAN (ID) DAN AWAM DI BANGUNAN WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/11/2020

330201 ARKITEK

330204

HIASAN DALAM

29 September 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

15 September 2020 (Selasa)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 15 September 2020 (Selasa) pada waktu pejabat (8:30 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diadakan dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Sebutharga untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 15 September 2020

Masa : 10.00 pagi

Tempat : Tingkat 13, Bilik Mesyuarat Modal Insan,

Jabatan Modal Insan, Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA ,

Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Syarikat juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Tawaran Sebutharga perlu dikemukakan secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 29 September 2020 (Selasa) di alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

E-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Kehadiran perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada Urusetia Sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 15 September 2020 (Selasa).

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana Arahan Sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERUNDING BERKENAAN CADANGAN KERJA-KERJA MEKANIKAL & ELEKTRIKAL (M&E) DI BANGUNAN WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/10/2020

 

 

330103 Kejuruteraan Elektrik

 

330104 Kejuruteraan Mekanikal

 

28 September 2020 (Isnin)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

14 September 2020 (Isnin)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 14 September 2020 (Isnin) pada waktu pejabat (8:30 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Satu sesi taklimat akan diadakan dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8 - Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalui emel kepada Urusetia Sebutharga untuk mendapatkan salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh            : 14 September 2020

Masa              : 10.00 pagi

Tempat          : Tingkat 12, Bilik Latihan, Bahagian Pembangunan Latihan,

  Jabatan Modal Insan, Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA ,

  Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

 

Syarikat juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Tawaran Sebutharga perlu dikemukakan secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 28 September 2020 (Isnin) di alamat seperti berikut:

 

 

 

 

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 E-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Kehadiran perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada Urusetia Sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 14 September 2020 (Isnin).

 

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana Arahan Sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

IKLAN TAWARAN PELUPUSAN KENDERAAN BERNAMA

Bahagian Pengurusan Aset ingin mempelawa syarikat atau orang perseorangan yang berminat membeli kenderaan pelupusan. Butiran pelupusan kenderaan adalah seperti berikut: 

Jenis Kenderaan : Van Kia Pregio 
No plat : WQE 3958
Harga Simpanan : RM 5,000.00

Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih
Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih
Kepada yang berminat dengan tawaran ini boleh melihat kenderaan tersebut di Wisma BERNAMA dengan menghubungi Puan Nurul Ashikin Bt Hassan (Urusetia Pelupusan) di  talian 03-2693 9933 sambungan 557 dan 396.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat

Sebutharga

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DALAM/LUAR BANGUNAN DI WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/09/2020

TEMPOH KONTRAK:

1 TAHUN

221001- MENCUCI BANGUNAN DAN PEJABAT

221002 MEMBERSIH KAWASAN

11 Ogos 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

04 Ogos 2020 (Selasa)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 04 Ogos 2020 (Selasa) pada waktu pejabat (8:30 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 04 Ogos 2020
Masa : 10.00 pagi
Tempat : Tingkat 13, Bilik Mesyuarat Modal Insan,
Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA ,
Off Jalan Tun Razak, 50400,Kuala Lumpur

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 11 Ogos 2020 (Selasa) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

No Faks : 03 - 26919427

e-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 04 Ogos 2020 (Selasa).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat

Sebutharga

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN LIFT DI WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/08/2020

TEMPOH KONTRAK:

2 TAHUN

220505 Mechanisation System (Conveyor, Lift, dll.) 04 Ogos 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

28 Julai 2020

(Selasa)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 28 Julai 2020 (Selasa) pada waktu pejabat (8:30 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 28 Julai 2020
Masa : 10.00 Pagi
Tempat : Tingkat 13, Bilik Mesyuarat Modal Insan,
Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA ,Off Jalan Tun
Razak, 50400,Kuala Lumpur

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 04 Ogos 2020 (Selasa) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Wisma BERNAMA
Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak
50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
No Faks : 03 - 26919427

e-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 28 Julai 2020 (Selasa).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

Tajuk Sebutharga Kod Bidang Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat

Sebutharga

SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PENGHAWA DINGIN SERTA PERALATAN YAN G BERKAITAN DI WISMA BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/07/2020

TEMPOH KONTRAK:

2 TAHUN

220301

Penyelenggaraan / Pembaikan Alat Hawa Dingin

(Alat Hawa Dingin (Window/Split/ Berpusat)

30 Julai 2020 (Khamis)

jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

23 Julai 2020

(Khamis)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 23 Julai 2020 (Khamis) pada waktu pejabat (8:30 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D8- Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Bagi syarikat yang tidak dapat menghadiri taklimat, perlu membuat permohonan melalaui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 23 Julai 2020

Masa : 10.00 Pagi

Tempat : Tingkat 13, Bilik Mesyuarat Modal Insan,

Wisma BERNAMA, Jalan BERNAMA ,Off Jalan Tun

Razak, 50400,Kuala Lumpur

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 23 Julai 2020 (Khamis) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

No Faks : 03 - 26919427

e-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran D3 Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan/difaks kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 23 Julai 2020 (Khamis).

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI

Tajuk Sebutharga Gred Pendaftaran Tarikh Tutup Sebutharga Taklimat Sebutharga
Sebutharga bagi Kerja- Kerja Reka dan Bina bagi Menaiktaraf Ruang Pejabat Radio dan Konti di Wisma BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/06/2020

Gred Pendaftaran G2

Kategori : Building

Pengkhususan :

B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)

04 Ogos 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

21 Julai 2020

(Selasa)

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 21 Julai 2020 (Selasa) pada waktu pejabat. Pihak BERNAMA akan emelkan/memberikan dokumen sebutharga kepada semua syarikat yang menghadiri taklimat sebutharga. Bagi syarikat yang tidak menghadiri taklimat sebutharga, perlulah membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada syarikat dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E-6 Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

Tarikh : 21 Julai 2020 (Selasa)
Masa : 10.00 Pagi
Tempat : BERNAMA, Tingkat 11, Bilik Mesyuat Pengurusan
Pengetahuan. No.28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur, Malaysia

Syarikat juga wajib membawa Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

Syarikat perlu mengemukakan tawaran tersebut secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 04 Ogos 2020 (Selasa) alamat seperti berikut:

Bahagian Perolehan
Tingkat 6, Jabatan Kewangan dan Pentadbiran
Wisma BERNAMA,
No. 28 Jalan BERNAMA,
Off Jalan Tun Razak,
50400 Kuala Lumpur,
Malaysia.
(u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)
No Tel : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)
No Faks : 03 - 26919427
e-mel : haniiah.ahya@bernama.com

Syarikat perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran B Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 21 Julai 2020 (Selasa).

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

Syarikat yang mengemukakan tawaran sebutharga perlu mengisi Borang Penyerahan Dokumen Sebutharga dan mendapatkan pengesahan penyerahan daripada pegawai yang menerima dokumen sebutharga. Borang penyerahan dokumen sebutharga perlulah diemelkan kepada urusetia perolehan.

 

 

KEPUTUSAN TENDER

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENGINTEGRASI & MENGUJILARI SISTEM DAN INFRASTRUKTUR NEWSROOM MEDIA CONVERGENCE BERNAMA (BNMCS)

BER/TDR/01/2020

Tarikh Diiklankan: 12 Mac 2020
Tarikh Taklimat: 16 Mac 2020
Tarikh Tutup : 20 Mei 2020
Tarikh Lembaga Perolehan BERNAMA: 6 Julai 2020
Jumlah Petender yang menghantar Dokumen: 4

TAJUK TENDERNOMBOR TENDERKEPUTUSAN / SYARIKAT BERJAYA
TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENINTEGRASI & MENGUJILARI SISTEM DAN INFRASTRUKTUR NEWSROOM MEDIA CONVERGENCE BERNAMA (BNMCS)BER/TDR/01/2020Tender Semula
 

 

JADUAL TENDER

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENGINTEGRASI & MENGUJILARI SISTEM DAN INFRASTRUKTUR NEWSROOM MEDIA CONVERGENCE BERNAMA (BNMCS)

BER/TDR/01/2020

Tarikh Diiklankan: 12 Mac 2020
Tarikh Taklimat: 16 Mac 2020
Tarikh Tutup : 20 Mei 2020
Jumlah Petender yang menghantar Dokumen: 4

Bil.No. PetenderTawaran Harga (RM)
11/410,048,375.50
22/49,510,186.44
33/415,303,757.42
44/422,965,198.20

Sebanyak empat (4) tawaran tender yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen tender yang diterima (sebelum dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian). BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Gred Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

Sebutharga Kerja-Kerja Reka dan Bina bagi Menaiktaraf Bangunan Biro Sarawak BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/04/2020

 

 

Gred Pendaftaran G2

 

Kategori : Building

 

Pengkhususan :

B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)

 

 

15 Julai 2020

(Rabu)

jam 12.00

tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

1 Julai 2020

(Rabu)

 

(Kehadiran

digalakkan)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 1 Julai 2020 (Rabu) pada waktu pejabat. Pihak BERNAMA akan emelkan/memberikan dokumen sebutharga kepada semua syarikat yang menghadiri taklimat sebutharga. Bagi syarikat yang tidak menghadiri taklimat sebutharga, perlulah membuat permohonan melalui emel kepada urusetia perolehan untuk mendapatkan Salinan asal dokumen sebutharga.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada syarikat dan kehadiran adalah digalakkan. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E-6 Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                        : 1 Julai 2020 (Rabu)

Masa                          : 2.30 Petang

Tempat                      : BERNAMA SARAWAK, 169E-Tkt 1, Lorong 9 Jalan Satok, 

                                    93752 2 Kuching, Sarawak.

 

Syarikat juga wajib membawa salinan Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Syarikat yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Syarikat perlu mengemukakan tawaran sebutharga secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 15 Julai 2020 (Rabu) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

BERNAMA SARAWAK,

169E-Tkt 1,

Lorong 9 Jalan Satok, 

93752 Kuching,

Sarawak.

 

 (u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 No Faks        : 03 - 26919427

 e-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Syarikat perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran B Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 1 Julai 2020 (Rabu).

 

Syarikat yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

Syarikat yang mengemukakan tawaran sebutharga perlu mengisi Borang Penyerahan Dokumen Sebutharga dan mendapatkan pengesahan penyerahan daripada pegawai yang menerima dokumen sebutharga. Borang penyerahan dokumen sebutharga perlulah diemelkan kepada urusetia perolehan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Gred Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

Sebutharga bagi Kerja-Kerja Reka dan Bina bagi Menaiktaraf Bangunan  Biro Johor BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/03/2020

 

 

Gred Pendaftaran G2

 

Kategori : Building

 

Pengkhususan :

B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)

 

 

9 Julai 2020 (Khamis)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

25 Jun 2020

(Khamis)

 

(Kehadiran

diwajibkan)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 25 Jun 2020 (Khamis) pada waktu pejabat. Pihak BERNAMA akan emelkan/memberikan dokumen sebutharga kepada semua penyebutharga yang menghadiri taklimat sebutharga sahaja.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah diwajibkan. Kegagalan Penyebutharga untuk menghadiri taklimat sebutharga tersebut akan mengakibatkan Penyebutharga tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D-6 Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                        :  25 Jun 2020 (Khamis)

Masa                          :  2.00 Petang

Tempat                      :  BERNAMA, 6A, Jalan Serampang, Taman Pelangi, 80050

   Johor Bahru, Johor.

 

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut  secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 9 Julai 2020 (Khamis) alamat seperti berikut:

 

 

 

 

 

Bahagian Perolehan

BERNAMA, 6A,

Jalan Sermpang,

Taman Pelangi,

80050, Johor Bahru,

Johor.

 (u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 No Faks        : 03 - 26919427

 e-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran B Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 25 Jun 2020 (Khamis).

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.
 

 

KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan MESTI mempunyai Gred Pendaftaran seperti di bawah bagi menyertai sebutharga berikut:

 

Tajuk Sebutharga

Gred Pendaftaran

Tarikh Tutup Sebutharga

Taklimat

Sebutharga

 

Sebutharga bagi Kerja-Kerja Reka dan Bina bagi Menaiktaraf Bangunan  Biro Pahang BERNAMA

NO. RUJUKAN : BER/SH/02/2020

 

 

Gred Pendaftaran G2

 

Kategori : Building

 

Pengkhususan :

B28

(Kerja-kerja Ubahsuai)

 

 

7 Julai 2020 (Selasa)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas

jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan

dipertimbangkan

 

23 Jun 2020

(Selasa)

 

(Kehadiran

diwajibkan)

 

 

Dokumen sebutharga boleh didapati mulai tarikh 23 Jun 2020 (Selasa) pada waktu pejabat.

Pihak BERNAMA akan emelkan/memberikan dokumen sebutharga kepada semua penyebutharga yang menghadiri taklimat sebutharga sahaja.

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada penyebutharga dan kehadiran penyebutharga adalah diwajibkan. Kegagalan Penyebutharga untuk menghadiri taklimat sebutharga tersebut akan mengakibatkan Penyebutharga tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK. Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran D-6 Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                        :  23 Jun 2020 (Selasa)

Masa                          :  2.00 Petang

Tempat                      :  BERNAMA, Tingkat 1, A-3784 Jalan Beserah, 25300

                                     Kuantan, Pahang.

 

Penyebutharga juga wajib membawa Sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Penyebutharga yang mempunyai Gred Pendaftaran berkaitan sahaja layak menyertai sebutharga ini.

 

Penyebutharga perlu mengemukakan tawaran tersebut  secara manual ke dalam peti sebutharga berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 7 Julai 25020 (Selasa) alamat seperti berikut:

 

 

 

 

 

Bahagian Perolehan

BERNAMA, Tingkat 1,

 A-3784 Jalan Beserah, 2

5300 Kuantan, Pahang

 (u.p : Urus Setia Sebutharga BERNAMA)

 No Tel           : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 No Faks        : 03 - 26919427

 e-mel            : haniiah.ahya@bernama.com

 

Penyebutharga perlulah mengisi borang pengesahan kehadiran taklimat (Lampiran B Borang Pengesahan Kehadiran Taklimat Sebutharga) dan diemelkan kepada urusetia sebutharga seperti di atas selewat-lewatnya sebelum 23 Jun 2020 (Selasa).

 

Penyebutharga yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen sebutharga bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Sebutharga yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan sebutharga tidak akan dipertimbangkan.

 

 

KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA

 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia terbuka kepada semua bertaraf Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tender berikut:

 

Tajuk Tender

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tender

Taklimat

Tender

TENDER MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEREKABENTUK, MEMBANGUN (BERDASARKAN COTS), MENGINTEGRASI & MENGUJILARI SISTEM DAN INFRASTRUKTUR NEWSROOM MEDIA CONVERGENCE BERNAMA (BNMCS)

NO. RUJUKAN : BER/TDR/01/2020

210101

210102

210103

210104

210105

210106

210108

06 April 2020

(Isnin)

jam 12.00 tengah hari

 

Tawaran yang dihantar selepas jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup tidak akan dipertimbangkan

 

16 Mac 2020 (Isnin)

 

(Kehadiran

diwajibkan)

 

Dokumen tender boleh didapati mulai tarikh 16 Mac 2020 (Isnin) pada waktu pejabat (8:30 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Perolehan BERNAMA, Tingkat 6, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur dengan menyertakan wang pos/kiriman wang pos/ bank deraf berharga RM150.00 yang dibuat atas nama Pertubuhan Berita Nasional Malaysia kepada Akauntan (Bahagian Terimaan).

 

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada petender dan kehadiran petender adalah diwajibkan. Kegagalan Petender untuk menghadiri taklimat tender tersebut akan mengakibatkan Petender tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK.Hanya nama yang berdaftar dalam Sijil Akuan Pendaftaran Kementerian Kewangan dan/atau wakil perwakilan kuasa (Lampiran E 10 Surat perwakilan kuasa) yang diturunkan oleh penama yang berdaftar yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat. Taklimat akan diadakan seperti berikut:

 

Tarikh                    : 16 Mac 2020 (Isnin)

Masa                      : 10.00 Pagi

Tempat                  : Tingkat 12, Bilik Latihan 2 Bahagian Pembangunan Latihan, Wisma   

                               BERNAMA Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur

 

Syarikat yang ingin menyertai perlulah kemukakan borang pengesahan kehadiran (Lampiran B Borang Kehadiran Taklimat Tender BERNAMA). Petender juga wajib membawa Sijil Kementerian Kewangan Syarikat yang masih aktif ketika menghadiri taklimat tersebut. Hanya Petender yang mempunyai kod bidang berkaitan sahaja layak menyertai tender ini.

 

Petender perlu mengemukakan tawaran tersebut  secara manual ke dalam peti tender berserta dokumen-dokumen sokongan pada atau sebelum jam 12.00 tengah hari, 06 April 2020 (Isnin) alamat seperti berikut:

 

Bahagian Perolehan

Tingkat 6, Wisma BERNAMA

Jabatan Kewangan dan Pentadbiran

28, Jalan BERNAMA, Off Jalan Tun Razak

50400 Kuala Lumpur

(u.p : Urus Setia Tender BERNAMA)

 No Tel                   : 03 - 20594685 (Puan Nurulhaniiah)

 No Faks               : 03 - 26919427

 e-mel                    : haniiah.ahya@bernama.com

 

Petender yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tender bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat di atas.

 

Tawaran Tender yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tender tidak akan dipertimbangkan.

 

 

PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PENYEDIAAN LUKISAN TERUKUR SEHINGGA MEMPEROLEH KELULUSAN PIHAK BERKUASA BERKAITAN (PBB) DI BAWAH PROJEK MEMBANGUN DAN MENAIKTARAF SISTEM KESELAMATAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN KERJA-KERJA AWAM WISMA BERNAMA, JALAN TUN RAZAK
Rujukan Sebutharga: BER/SH/06/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 18 Disember 2019

 

Bil.No. PenyebuthargaNama PenyebuthargaTawaran Harga (RM)
11/4ADIFADZLI ARCHITECT276,450.02

 

Sukacita dimaklumkan bahawa BERNAMA bersetuju melantik syarikat di atas bagi Sebutharga Penyediaan Lukisan Terukur Sehingga Memperoleh Kelulusan Pihak Berkuasa Berkaitan (PBB) Di Bawah Projek Membangun Dan Menaiktaraf Sistem Keselamatan Mekanikal, Elektrikal Dan Kerja-Kerja Awam Wisma BERNAMA, Jalan Tun Razak

Nota : BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

JADUAL SEBUTHARGA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PENYEDIAAN LUKISAN TERUKUR SEHINGGA MEMPEROLEH KELULUSAN PIHAK BERKUASA BERKAITAN (PBB) DI BAWAH PROJEK MEMBANGUN DAN MENAIKTARAF SISTEM KESELAMATAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL DAN KERJA-KERJA AWAM WISMA BERNAMA, JALAN TUN RAZAK
Rujukan Sebutharga: BER/SH/06/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 18 Disember 2019
Masa: 12.00PM

 

Bil.No. PenyebuthargaTawaran Harga (RM)Catatan
11/4276,450.02
22/4391,627.00
33/4328,600.00
44/4300,000.00

 

Sebanyak empat (4) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima (sebelum dinilai oleh Jawatankuasa Penilaian). BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

PENYEBUTHARGA YANG BERJAYA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS BANGUNAN DAN PERALATAN BERNAMA
Rujukan Sebutharga: BER/SH/07/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 06 Disember 2019
Masa: 12.00PM
Tempoh Kontrak1 tahun (1/1/2020-31/12/2020)

 

Bil.No. PenyebuthargaNama PenyebuthargaTawaran Harga (RM)
22/6PNSB Insurans Brokers Sdn Bhd86,039.23

 

Sukacita dimaklumkan bahawa BERNAMA bersetuju melantik syarikat di atas bagi Sebutharga Perkhidmatan Perlindungan Insurans Bangunan Dan Peralatan BERNAMA.

Nota : BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

JADUAL SEBUTHARGA

 
Tajuk Sebutharga: SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PERLINDUNGAN INSURANS BANGUNAN DAN PERALATAN BERNAMA
Rujukan Sebutharga: BER/SH/07/2019
Tarikh Tutup Sebutharga: 06 Disember 2019
Masa: 12.00PM

 

Bil.No. PenyebuthargaTawaran Harga (RM)Catatan
11/6129,846.36
22/686,039.23
33/666,673.33
44/6109,676.49
55/699,894.83
66/6106,787.01

 

Sebanyak enam (6) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 


 

KEPUTUSAN TAWARAN


PERKHIDMATAN MENGURUS KAFETERIA DAN MENYEDIAKAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI TINGKAT 2 WISMA BERNAMA, NO.28, JALAN BERNAMA OFF JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR

Tarikh Diiklankan : 6 November 2019 Rabu
Tarikh Tutup : 15 November 2019 Jumaat
Tarikh Mesyuarat Lembaga Perolehan B Bersidang : 18 Disember 2019 Rabu
Tarikh Keluar Surat Tawaran : 23 Disember 2019
Jumlah Petender yang menghantar Dokumen : 9 Petender

 

TAJUK TAWARAN

KEPUTUSAN / SYARIKAT BERJAYA

TEMPOH PENGHANTARAN / SIAP KERJA / PERKHIDMATAN

 

PERKHIDMATAN MENGURUS KAFETERIA DAN MENYEDIAKAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN

DI TINGKAT 2 WISMA BERNAMA, NO.28, JALAN BERNAMA OFF JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR

 

EDARAN INNOVATIVE TRADING

2 TAHUN

1 FEB 2020- 31 JAN 2022

 

OLEH : BAHAGIAN PENTADBIRAN DAN FASILITI

 


 

KENYATAAN TAWARAN SEWAAN
 

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dalam kod bidang seperti di bawah bagi menyertai tawaran sewaan berikut:

 

                             Tajuk Tawaran

Kod Bidang Pendaftaran

Tarikh Tutup Tawaran

Taklimat Tawaran

PERKHIDMATAN MENGURUS KAFETERIA DAN MENYEDIAKAN MAKANAN BERMASAK ISLAM BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI TINGKAT 2 WISMA BERNAMA, NO.28, JALAN BERNAMA OFF JALAN TUN RAZAK 50400 KUALA LUMPUR

 

040103

(Makanan Bermasak Islam)

15/11/2019 (Jumaat)

J
am12.00 tengah hari

 

 

12/11/2019 (Selasa) 10.30 pg

(Kehadiran diwajibkan)

 

Dokumen Tawaran Sewaan boleh didapati mulai tarikh 6 November 2019 (Rabu) pada waktu pejabat (8:30 Pagi 5:30 Petang) di Bahagian Pentadbiran, Tingkat 13, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur

Semua keperluan dokumen seperti yang dinyatakan dalam dokumen tawaran sewaan hendaklah dimasukkan ke dalam Sampul Surat berlakri seperti arahan di dalam Dokumen Tawaran Sewaan dan dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di Bahagian Pentadbiran, Tingkat 13, Wisma BERNAMA, Off Jalan Tun Razak, 50400, Kuala Lumpur pada atau sebelum 15 November 2019 (Jumaat) sebelum jam 12.00 tengah hari.

Satu sesi taklimat akan diberikan kepada Pengusaha dan kehadiran adalah diwajibkan. Kegagalan tuan/puan untuk menghadiri taklimat tawaran sewaan tersebut akan mengakibatkan tuan/puan tidak layak untuk dipertimbangkan dan DITOLAK. Hanya dua (2) orang wakil pengusaha yang sah sahaja dibenarkan menyertai sesi taklimat.

Pengusaha yang memerlukan sebarang penjelasan lanjut mengenai dokumen tawaran bolehlah berhubung secara bertulis melalui surat rasmi yang difakskan/ pos/ e-mel kepada alamat berikut :

Urusetia Tawaran
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia
Tingkat 13, Wisma BERNAMA
28, Jalan 1/65A, Off Jalan Tun Razak
50400, Kuala Lumpur
( U.P : Nur Farrah Hanna Bt Ibrahim )
No.Faks : 03-20594691

E-mel : farrah@bernama.com

Tawaran yang lewat dikemukakan dan kelewatan menghantar dokumen sokongan seperti mana arahan tawaran tidak akan dipertimbangkan.

Tarikh buka iklan : 6 November 2019

 


 

Senarai bangunan milik BERNAMA yang kosong untuk disewakan

 
1. Biro Kelantan   2. Biro Seremban
 • 3 tingkat (Aras lantai dan tingkat 1 pejabat BERNAMA)
 • Aras 2 kosong
 • Kadar sewa RM800 sebulan
 
 • 2 tingkat (Aras lantai pejabat BERNAMA)
 • Aras 1 kosong
 • Kadar sewa RM800 sebulan
3. Biro Kuching   4. Biro Melaka
 • 3 tingkat (Aras lantai dan tingkat 1 pejabat BERNAMA)
 • Aras 2 kosong
 • Kadar sewa RM700 sebulan
 
 • 2 setengah tingkat ( Tingkat 2 pejabat BERNAMA )
 • Aras Mezzanine dan aras lantai kosong
 • Kadar sewa Mezzanine RM600 sebulan
 • Kadar sewa aras lantai RM1200 sebulan
5. Biro Pahang   6. Biro Perlis
 • 3 tingkat ( Tingkat 2 pejabat BERNAMA)
 • Aras lantai, aras mezzanine dan aras tiga kosong
 • Kadar sewa aras lantai RM2500 sebulan
 • Kadar sewa aras satu RM1200 sebulan
 • Kadar sewa aras tiga RM500 sebulan
 
 • 3 tingkat ( Tingkat 3 pejabat BERNAMA)
 • Aras lantai di sewa oleh Amanah Raya
 • Aras Mezzenine kosong
 • Kadar sewa mezzanine RM1500.00
 • Aras 2 kosong
 • Kadar sewa tingkat 2 RM1700 sebulan
7. Biro Kedah    
 • 3 tingkat ( Aras lantai dan Mezzanine pejabat BERNAMA)
 • Aras 2 dan 3 kosong
 • Kadar sewa aras 2 RM800 sebulan
 • Kadar sewa aras 3 RM500 sebulan
   
     
Sebarang pertanyaan sila hubungi Bahagian Pentadbiran BERNAMA:
03-2050 4675 ( Pn. Hasni Farlina )
03-2696 2320 ( En. Mohd Zaki )

 


 

Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG TAMBAHAN PERALATAN UNTUK MELANCARKAN OPERASI DI MINI STUDIO DAN "OUTSIDE BROADCASTING (OB) VAN" MMD

Rujukan Sebutharga : BER/SH/05/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 17 MEI 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

HIGH DEFINITION TECHNOLOGY SDN BHD

228,000.00

2 Bulan

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MEMASANG TAMBAHAN PERALATAN UNTUK MELANCARKAN OPERASI DI MINI STUDIO DAN "OUTSIDE BROADCASTING (OB) VAN" MMD

Rujukan Sebutharga : BER/SH/05/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 17 MEI 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/5

239,440.00

 

2.

2/5

256,820.00

 

3.

3/5

187,340.00

 

4.

4/5

233,473.48

 

5.

5/5

171,430.00

 

Sebanyak lima (5) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA MEMBAIKI DAN MENYELENGGARA LIF DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/04/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 12 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

KONE ELEVATOR (M) SDN BHD

26,400.00

12 Bulan

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA MEMBAIKI DAN MENYELENGGARA LIF DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/04/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 12 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/2

28,800.00

 

2.

2/2

26,400.00

 

Sebanyak dua (2) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR (WATER DISPENSER) DI BERNAMA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Rujukan Sebutharga : BER/SH/03/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 23 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

MULK RESOURCES

64,800.00

3 Tahun

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA PERKHIDMATAN SEWAAN MESIN PENAPIS AIR (WATER DISPENSER) DI BERNAMA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN

Rujukan Sebutharga : BER/SH/03/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 23 APRIL 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/3

78,543.36

 

2.

2/3

79,200.00

 

3.

3/3

83,711.16

 

Sebanyak tiga (3) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SERTA PERALATAN YANG BERKAITAN DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/02/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 7 Mac 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Tempoh Penghantaran/Siap Kerja/Perkhidmatan

1.

AHBASHA AIRCOND ENTERPRISE

55,000.00

12 Bulan

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA PERKHIDMATAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SISTEM PENGHAWA DINGIN SERTA PERALATAN YANG BERKAITAN DI BERNAMA

Rujukan Sebutharga : BER/SH/02/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 7 Mac 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/6

50,640.00

 

2.

2/6

168,000.00

 

3.

3/6

367,200.00

 

4.

4/6

62,616.00

 

5.

5/6

52,860.00

 

6.

6/6

54,300.00

 

Sebanyak enam (6) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.Tajuk Sebutharga : KEPUTUSAN SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DALAM/LUAR BANGUNAN DI WISMA BERNAMA, OFF JALAN TUN RAZAK, KUALA LUMPUR.

Rujukan Sebutharga : BER/SH/01/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 21 Febuari 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

1.

DAMAI BERSIH SDN BHD

321,300

Nota : Diminta penyebutharga yang Berjaya untuk mengambil surat setuju terima di Tingkat 6 Jabatan Kewangan dan Akaun.Tajuk Sebutharga : JADUAL SEBUTHARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN DAN PENCUCIAN DALAM/LUAR BANGUNAN DI WISMA BERNAMA, OFF JALAN TUN RAZAK, KUALA LUMPUR.

Rujukan Sebutharga : BER/SH/01/2019

Tarikh Tutup Sebutharga : 21 Febuari 2019

Masa : 12.00PM

Bil.

No. Penyebutharga

Tawaran Harga (RM)

Catatan

1.

1/8

314,160.00

 

2.

2/8

346,800.00

 

3.

3/8

395,760.00

 

4.

4/8

306,000.00

 

5.

5/8

371,280.00

 

6.

6/8

325,992.00

 

7.

7/8

321,300.00

 

8.

8/8

350,460.00

 

 

Sebanyak lapan (8) tawaran sebutharga yang telah diterima seperti terjadual di atas .

Nota : Harga-harga tawaran di atas adalah harga yang tercatat dalam dokumen sebutharga yang diterima dan belum diperiksa. BERNAMA adalah tidak terikat menerima sebutharga terendah.

 
 

 

 

 
 Copyright © 2019 BERNAMA. All rights reserved.
This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed in any form except with
the prior express permission of BERNAMA. Disclaimer.
Best viewed in Internet Explorer 6.0 & above and Firefox with 1024 x 768 pixels