TINTA MINDA

KEUSAHAWANAN DAN KEPENTINGAN JARINGAN SOSIAL DALAM MENJANA KELASTARIAN PERNIAGAAN

04/03/2024 11:21 AM
Pendapat mengenai pelbagai isu semasa daripada peneraju pemikiran, kolumnis dan pengarang.

Oleh: Oswald Timothy Edward dan Dr. Ehsan Fansuree Mohd Surin

Dalam konteks globalisasi dan digitalisasi yang semakin berkembang pesat ini, kompetensi keusahawanan telah menjadi satu cabaran dan peluang yang tidak dapat dielakkan dalam dunia perniagaan.

Keusahawanan, sebagai suatu konsep dan amalan, tidak hanya menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan impak yang mendalam ke dalam aspek-aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Keusahawanan bukan hanya berkaitan dengan penciptaan perniagaan, tetapi ia juga berkait dengan inovasi, pembangunan produk baru, dan penciptaan pekerjaan.

Sumbangan sosioekonomi keusahawanan merentas sempadan dan membentuk masa depan yang lebih berdaya saing.

Kajian pakar ekonomi menunjukkan bahawa negara-negara yang memberi tumpuan kepada pembangunan keusahawanan cenderung memiliki ekonomi yang lebih dinamik dan kukuh. Keusahawanan membuka pintu kepada peluang baru, merangsang pertumbuhan sektor perniagaan, dan mencipta ekosistem yang kondusif untuk pembangunan ekonomi secara menyeluruh.

Walau bagaimanapun, keusahawanan bukan sekadar tentang mencipta produk atau perkhidmatan yang inovatif, tetapi juga melibatkan keupayaan untuk membina hubungan yang kukuh dan strategik dengan pelbagai pihak. Dalam konteks ini, peranan jaringan sosial telah menjadi semakin penting dalam membentuk dan mengekalkan kelestarian perniagaan.

Satu aspek utama dalam keusahawanan adalah kemampuan untuk menghubungkan diri dengan pelanggan, rakan kongsi perniagaan, dan pakar industri. Jaringan sosial seperti Facebook, Instagram, LinkedIn, dan X (Twitter) telah membuka pintu kepada pelbagai peluang untuk mengukuhkan hubungan dengan pelanggan, mempromosikan produk atau perkhidmatan, dan mendapatkan maklum balas yang penting untuk pertumbuhan perniagaan.

Manfaat jaringan sosial dalam keusahawanan dapat meningkatkan visibiliti, komunikasi yang efektif serta meningkatkan jualan dan memperluaskan pasaran usahawan.

Peningkatan Visibiliti

Satu kelebihan yang paling ketara dalam menggunakan jaringan sosial adalah kemampuannya untuk meningkatkan visibiliti perniagaan. Dengan menjangkau kepada audiens yang lebih luas melalui platform jaringan sosial, perniagaan dapat menarik lebih banyak pelanggan berpotensi dan membina pangkalan pelanggan yang setia. Ini adalah langkah penting dalam memastikan keberkesanan dan kelangsungan perniagaan dalam jangka masa panjang.

Pengaruh Gambar dan Video - Menurut pakar pemasaran digital, kandungan visual seperti gambar dan video mempunyai impak yang besar dalam menarik perhatian. Melalui platform jaringan sosial yang membolehkan kongsian visual seperti Instagram dan Facebook, perniagaan dapat memaparkan produk atau perkhidmatan mereka dengan cara yang menarik dan dapat berkongsi secara lebih efektif.

Cerita Melalui Gambar - Penggunaan cerita (naratif) dalam platform seperti Instagram membolehkan perniagaan untuk menceritakan naratif mereka dengan cara yang kreatif. Ini dapat mencipta hubungan emosional dengan pelanggan dan meningkatkan kesedaran jenama.

Interaksi Secara Langsung - Pakar dalam pemasaran digital menekankan kepentingan interaksi secara langsung dengan pelanggan. Melalui jaringan sosial, perniagaan boleh berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan, menjawab pertanyaan, dan memberikan maklum balas dengan lebih cepat. Ini memberikan pengalaman yang positif kepada pelanggan dan membina kepercayaan.

Respons Terhadap Trend - Penggunaan jaringan sosial membolehkan perniagaan untuk mengesan trend dan perubahan dalam selera pelanggan dengan lebih cepat. Pakar menyatakan bahawa kebolehan bertidak dengan pantas kepada trend dan perubahan membantu perniagaan untuk kekal relevan dalam pasaran yang dinamik.

Kesan Berkongsi (Shareability) - Pakar pemasaran telah mengkaji konsep "shareability" atau kesediaan pelanggan untuk berkongsi kandungan. Kandungan yang menarik di platform jaringan sosial dapat merangsang pelanggan untuk berkongsi dengan rangkaian mereka, menghasilkan penyebaran yang lebih besar dan peningkatan visibiliti.

Kesan Viral - Kajian mengenai "virality" atau kesan viral menunjukkan bahawa kandungan yang boleh menjadi viral di media sosial memainkan peranan penting dalam meningkatkan visibiliti perniagaan. Perniagaan yang dapat mencipta kandungan yang menghibur, mendidik, atau menyentuh emosi pelanggan, mempunyai peluang untuk mencapai liputan yang lebih besar.

Keterlibatan Komuniti dalam Eksosistem Jaringan Sosial - Pakar dalam sosiologi dan keusahawanan menenonjolkan kepentingan membina komuniti di sekitar jenama atau perniagaan. Melalui jaringan sosial, perniagaan dapat membina dan menyokong komuniti pelanggan, mencipta penglibatan yang berterusan dan memberikan nilai tambah kepada pelanggan.

Efek Jaringan dan Hubungan Sosial – Para penyelidik menyokong idea bahawa keusahawanan yang terjalin dalam jaringan sosial memberikan kesan "network effect". Ini bermaksud, semakin banyak orang yang terlibat dalam jaringan tersebut, semakin besar kesan dan pengaruh yang boleh dihasilkan oleh perniagaan.

Komunikasi Efektif

Komunikasi yang efektif juga merupakan kelebihan utama yang diperoleh melalui penggunaan jaringan sosial. Usahawan dapat berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan, menjadikan proses interaksi lebih mudah, pantas, dan berkesan. Ini membolehkan perniagaan untuk bertindak dengan cepat terhadap pertanyaan, masalah, atau cadangan yang dibuat oleh pelanggan, yang pada gilirannya membina hubungan yang lebih rapat dan berdaya tahan.

Kekakuan Masa - Komunikasi melalui jaringan sosial membolehkan usahawan berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dalam masa nyata. Ini memastikan bahawa respons kepada pertanyaan atau masalah pelanggan dapat diberikan dengan cepat, meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengeratkan hubungan.

Personalisasi dan Penyesuaian - Melalui platform jaringan sosial, usahawan dapat menyampaikan mesej secara lebih peribadi kepada pelanggan. Mereka boleh mengambil perhatian kepada keperluan dan kehendak pelanggan secara individu, memberikan rasa dihargai kepada pelanggan dan memupuk hubungan yang lebih mesra.

Keterlibatan dan Kongsian Kandungan - Komunikasi yang efektif melalui jaringan sosial juga merangkumi keterlibatan pelanggan dalam kongsi kandungan. Pelanggan yang terlibat akan lebih cenderung untuk berkongsi pengalaman mereka dengan jenama atau produk, menyebarkan kesedaran dan mencipta liputan organik yang lebih luas.

Meningkatkan Jualan

Tidak dapat dinafikan bahawa jaringan sosial juga merupakan alat yang berkesan untuk meningkatkan jualan dan pendapatan perniagaan. Dengan memanfaatkan kemampuan jaringan sosial untuk mempromosikan produk atau perkhidmatan, perniagaan dapat menjangkau lebih ramai pelanggan potensial dan mengubahnya menjadi pelanggan yang sebenar. Kekuatan pengaruh jaringan sosial juga membolehkan perniagaan untuk menyampaikan mesej yang relevan dan menarik kepada audiens mereka, meningkatkan kesedaran produk dan membina imej jenama yang positif.

Penyampaian Mesej yang Relevan - Melalui jaringan sosial, perniagaan dapat menyampaikan mesej pemasaran yang relevan kepada audiens mereka. Dengan menggunakan data dan analitik yang diperoleh melalui platform jaringan sosial, perniagaan dapat memahami minat dan keperluan pelanggan mereka dengan lebih baik. Ini membolehkan mereka untuk menyampaikan mesej pemasaran dengan lebih tepat sasaran, meningkatkan kesedaran produk, dan menggalakkan tindak balas yang positif mengarah kepada jualan.

Meningkatkan Penglibatan Pelanggan - Pengguna jaringan sosial sering berinteraksi dengan kandungan yang mereka lihat dengan memberi reaksi, berkongsi, atau meninggalkan komen. Aktiviti ini membantu meningkatkan penglibatan pelanggan dengan jenama dan produk, yang pada gilirannya dapat membawa kepada peningkatan jualan dan pendapatan perniagaan.

Mengubah Pelanggan Berpotensi Menjadi Pelanggan Sebenar - salah satu kelebihan utama penggunaan jaringan sosial adalah kemampuannya untuk menyampaikan mesej pemasaran secara terarah kepada pelanggan berpotensi yang sesuai dengan profil demografi dan minat. Dengan strategi pemasaran yang tepat, perniagaan dapat mengubah pelanggan berpotensi menjadi pelanggan sebenar yang melakukan pembelian produk atau perkhidmatan yang ditawarkan.

Menjangkau Lebih Ramai Pelanggan Berpotensi - jaringan sosial memungkinkan perniagaan untuk menjangkau pelanggan berpotensi di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Platform jaringan sosial mempunyai jutaan pengguna yang aktif setiap hari, yang mewakili peluang besar bagi perniagaan untuk mencapai audiens yang lebih luas daripada saluran pemasaran tradisional.

Mempromosikan Produk atau Penawaran Khas - Perniagaan boleh menggunakan platform jaringan sosial untuk mempromosikan produk atau penawaran khas kepada pelanggan mereka. Ini termasuk mengumumkan jualan, penawaran istimewa, atau acara promosi. Pengguna jaringan sosial sering mengambil tindakan dalam merespon promosi yang mereka lihat, yang boleh menyebabkan peningkatan jualan bagi perniagaan.

Daripada tiga manfaat jaringan sosial diatas, untuk melihat kepentingan jaringan sosial dalam menjana kelastarian perniagaan, adalah penting untuk mengenal pasti strategi yang sesuai dan berkesan untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Ini termasuklah memahami keperluan dan kehendak pelanggan, menyusun kandungan yang relevan dan menarik, serta melibatkan diri secara aktif dengan komuniti dalam talian. Selain itu, adalah penting untuk terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren dalam jaringan sosial bagi memastikan perniagaan kekal relevan dan bersaing dalam pasaran yang sentiasa berubah.

Secara kesimpulannya, keusahawanan dan jaringan sosial adalah dua elemen yang tidak dapat dipisahkan dalam dunia perniagaan masa kini. Dengan memahami peranan dan kepentingan jaringan sosial dalam membina hubungan yang kukuh dengan pelanggan dan rakan kongsi perniagaan, perniagaan dapat mencapai keberkesanan dan kelastarian yang lebih baik dalam jangka masa panjang. Oleh itu, adalah penting bagi setiap usahawan untuk mengambil langkah proaktif dalam memanfaatkan potensi jaringan sosial untuk pertumbuhan dan kejayaan perniagaan mereka.

-- BERNAMA

Oswald Timothy Edward ialah Pensyarah Kanan, Fakulti Pengurusan & Perniagaan, Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor dan Dr. Ehsan Fansuree Mohd Surin ialah Pensyarah Kanan, Fakulti Pengurusan & Perniagaan, Universiti Teknologi MARA Cawangan Selangor.

(Semua yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak menggambarkan dasar atau pendirian rasmi BERNAMA)