TINTA MINDA

PERANAN RAKAN DAN KELUARGA DALAM KEHIDUPAN WANITA KERJAYA

05/06/2024 10:05 AM
Pendapat mengenai pelbagai isu semasa daripada peneraju pemikiran, kolumnis dan pengarang.

Oleh: Dr Nur Salimah Alias

Keputusan kajian dari Rakuten Insight Malaysia menunjukkan jurang gender yang signifikan dalam tahap stres dan kebimbangan. Hampir separuh daripada wanita (54 peratus) melaporkan peningkatan tahap stres atau kebimbangan dalam setahun yang lalu, berbanding hanya 38 peratus lelaki yang mengalami perasaan serupa. Perbezaan ini mencadangkan bahawa lelaki dan wanita di Malaysia mungkin menghadapi cabaran yang berbeza atau menggunakan strategi penanganan yang berbeza apabila berdepan dengan stres dan kebimbangan.

Dalam konteks sosial dan budaya di Malaysia, peranan keluarga dan rakan-rakan dalam memberikan sokongan kepada individu yang mengalami stres dan kebimbangan tidak boleh diabaikan. Budaya sokongan keluarga yang kuat di kalangan masyarakat Malaysia sering menjadi sumber kekuatan dan ketenangan bagi individu yang mengalami tekanan. Di samping itu, sokongan dari rakan-rakan, terutamanya dari mereka yang memahami cabaran dan tekanan dalam kerjaya, dapat memberikan pandangan yang berbeza dan memberikan inspirasi serta dorongan kepada individu untuk terus berusaha.

Agama dan budaya

Agama dan budaya juga memainkan peranan penting dalam memberikan sokongan dan ketenangan kepada individu yang mengalami stres. Nilai-nilai keagamaan yang diterapkan dalam masyarakat Malaysia sering memberikan panduan dan hikmah yang dapat membantu individu mengatasi cabaran yang dihadapi. Begitu juga dengan budaya, di mana nilai-nilai seperti gotong-royong dan tolong-menolong turut memberikan sokongan sosial yang penting dalam menghadapi stres dan tekanan hidup. Dengan adanya sokongan dari agama dan budaya, individu dapat merasa lebih terhubung dengan komuniti dan mendapatkan persepsi yang lebih positif dalam menghadapi cabaran hidup, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangkan tahap stres dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Sokongan keluarga dan masyarakat

Sokongan dari keluarga dan rakan-rakan adalah penting bagi individu yang mengalami stres, walaupun kedua-dua bentuk sokongan tersebut penting, ia mungkin mempunyai impak yang berbeza. Menurut satu kajian di Malaysia, sokongan dari rakan-rakan mungkin lebih signifikan bagi wanita yang berkerjaya. Ini mungkin disebabkan oleh tekanan khusus yang dihadapi oleh wanita tersebut, seperti menyeimbangkan tanggungjawab kerja dan keluarga, menguruskan dinamika di tempat kerja, atau jangkaan masyarakat tentang peranan gender.

Sokongan dari rakan-rakan dapat memberikan wanita pemahaman, empati, dan nasihat praktikal berkenaan dengan kerjaya mereka. Rakan-rakan boleh mendengar, berkongsi pengalaman yang serupa, atau memberikan pandangan yang berbeza dengan ahli keluarga yang mungkin tidak berada dalam lingkungan profesional atau sosial yang sama. Sokongan ini amat berharga bagi wanita yang menguruskan kompleksiti kerjaya mereka sambil menghadapi stres dan kebimbangan.

Walau bagaimanapun, sokongan daripada keluarga, walaupun sama pentingnya, mungkin akan muncul dengan cara yang berbeza. Ahli keluarga terdekat dapat memberikan kasih sayang tanpa syarat, kestabilan, dan rasa keterikatan, yang penting untuk kesejahteraan keseluruhan wanita. Mereka boleh memberikan sokongan emosi, jaminan, dan bantuan praktikal, menyumbang kepada rasa selamat dan selesa dalam masa-masa yang mencabar.

Secara keseluruhannya, hasil kajian tentang perbezaan gender dalam pengalaman stres dan kebimbangan menunjukkan bahawa pendekatan sokongan yang bersesuaian mungkin memberikan faedah yang besar. Mengakui keperluan yang berbeza antara lelaki dan wanita, terutamanya berkaitan dengan aspirasi kerjaya mereka, boleh membantu dalam membangunkan sistem sokongan dan intervensi yang lebih efektif untuk menguruskan stres dan kebimbangan.

-- BERNAMA

Dr Nur Salimah Alias ialah Pensyarah Kanan Fakulti Perniagaan dan Komunikasi, Universiti Malaysia Perlis.

(Semua yang dinyatakan dalam artikel ini adalah pendapat penulis dan tidak menggambarkan dasar atau pendirian rasmi BERNAMA)