காணொளி

மனித ஆற்றலை வெளிக்கொணர குறைபாடு ஒரு தடையல்ல; நிரூபித்துள்ளார் தனேஸ்